Polacy chcą walczyć ze smogiem (Badanie)

Autor: Stan Polityki 18 marca 2020

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla PolsatNews.pl oraz StanPolityki.pl zapytał Polaków, czy ich zdaniem walka ze smogiem powinna być priorytetowym działaniem polskich władz. Sprawdziliśmy, jak ich odpowiedzi rozkładają się pod względem płci, wieku oraz miejsca zamieszkania.

Zdecydowana większość Polaków chce, by walka ze smogiem była priorytetowym działaniem polskich władz. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło w tej kwestii aż 70,88% badanych, a przeciwnego zdania jest wyłącznie 15% Polaków.

Czy walka ze smogiem powinna być priorytetowym działaniem polskich władz?

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Walka ze smogiem jest priorytetem przede wszystkim dla kobiet

Polacy są zwolennikami walki ze smogiem. Aż ¾ kobiet uważa, że walka ze smogiem powinna być priorytetowym działaniem polskich władz (75,62%). 10,03% z nich jest przeciwnego zdania, a 14.35% nie ma sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie. To podobnie jak w przypadku mężczyzn (13,37%).

Mężczyźni również uważają, że walka ze smogiem powinna być działaniem priorytetowym polskich władz – za tym stanowiskiem opowiedziało się 65,72% z nich. Wśród mężczyzn jest za to więcej osób, dla których walka ze smogiem nie powinna być działaniem priorytetowym (20,91%).

Większość najstarszych traktuje walkę ze smogiem priorytetowo

W każdej badanej grupie wiekowej Polacy uważają, że walka ze smogiem powinna być priorytetowa dla polskich władz. Największą wagę przywiązują do tego osoby najstarsze, czyli po 60. roku życia (83,98%) oraz powyżej 70 lat (82,77%). Nieco mniej, choć wciąż prawie ¾ czterdziesto- i pięćdziesięciolatków również jest zdania, że walka ze smogiem powinna być priorytetem dla polskich władz (odpowiednio: 72,85% i 72,01%). Nieco ponad 66% najmłodszych osób (18-29 lat) podziela to stanowisko. Ponad połowa (53,95%) trzydziestolatków także jest jego zwolennikami, a co piąty trzydziestolatek nie ma wypracowanego zdania w tej kwestii. To o 4,95 p.p więcej niż osób niezdecydowanych w grupie osób najmłodszych. Jeśli chodzi o czterdziesto- i pięćdziesięciolatków, to odpowiednio 12,63% i 10,32% z nich również wybrało odpowiedź “ani tak, ani nie”, na pytanie o ich stanowisko wobec tego, czy walka ze smogiem powinna być priorytetem dla polskich władz. Sześćdziesięciolatków było w tej grupie tylko 7,25%, a z grupy 70 lat i więcej było to 13,01%.

Najwięcej, bo 24,16% z grupy trzydziestolatków uważa, że walka ze smogiem nie powinna być priorytetem dla polskich władz. To samo stanowisko podziela 17,67% grupy wiekowej 50-59 lat, których jest o 0,69 p.p. więcej niż tych, z grupy najmłodszej (16,98%). 14,52% czterdziestolatków sądzi, że walka ze smogiem nie powinna być priorytetem dla polskich władz. Zdecydowanie mniej osób z grupy sześćdziesięciolatków oraz osób powyżej 70. roku życia podziela to stanowisko (odpowiednio: 8,77% oraz 4,22%).

Czy walka ze smogiem powinna być priorytetowym działaniem polskich władz? (18-29 lat)

Czy walka ze smogiem powinna być priorytetowym działaniem polskich władz? (60-69 lat)

Najwięcej niezdecydowanych mieszka w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców

⅔ mieszkańców wsi traktuje walkę ze smogiem priorytetowo (67,46%). Przeciwnych temu stanowisku jest 18,07% z nich, a niezdecydowanych jest 14,47%. Największymi zwolennikami walki ze smogiem są osoby mieszkające w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców (76,98%). Tylko 8,99% z nich uważa odwrotnie, a niezdecydowanych jest 14,03%. Mieszkańcy małych miast oraz największych także uważają, że walka ze smogiem powinna być priorytetem dla polskich władz (odpowiednio: 71,07%; 71,03%; 72,98%). Dla co 5. mieszkańca miasta do 20 tys. mieszkańców walka ze smogiem nie powinna być traktowana priorytetowo. 7,61% z nich nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie. To o 9,55 p.p. mniej niż w przypadku mieszkańców miast od 20 do 100 tys. mieszkańców (17,16%). 11,81% z nich uważa, że walka ze smogiem nie powinna być traktowana priorytetowo przez polskie władze. To o 1,98 p.p. mniej niż w przypadku osób mieszkających w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (13,79%). Podobny odsetek stanowią w tej grupie osoby niezdecydowane – 13,23%.

 

Czy walka ze smogiem powinna być priorytetowym działaniem polskich władz? (miasta od 20 do 100 tys. mieszkańców)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Czy walka ze smogiem powinna być priorytetowym działaniem polskich władz? (miasta pow. 500 tys.)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Przeczytaj także

Inflacja w dobie epidemii i kryzysu

Sprawdziliśmy, jak zmieniała się roczna inflacja na przestrzeni lat w Polsce i w Unii Europejskiej. Jaki procent domowego budżetu stanowią wydatki na żywność w...

Najświeższa prognoza prezydencka StanPolityki.pl

W najnowszej prognozie prezydenckiej Andrzej Duda wciąż na zdecydowanym prowadzeniu, choć z małym spadkiem. Niewielkie roszady na kolejnych miejscach oraz zaskakujące wyniki II tury...